YUCC :: - univerzalni konvertor teksta za MS Word i MS Excel

Šta je YUCC FAQ Instaliranje Registracija  YUCC4Free TEST
Mogućnosti Dodatne palete

 Kontakt

Update Deinstaliranje News

http://www.interbest.co.rs/downloads/yuccw.exe za MS Word (~158K)
http://www.interbest.co.rs/downloads/yucce.exe za MS Excel (~137K)

Šta je YUCC

YUCC je univerzalni konvertor teksta, unetog u jednom kodnom rasporedu, u drugi kodni raspored sa fondom od 18 latiničnih kodnih rasporeda i konverzijom ćirilica<>latinica.

Kreiran je u razvojnoj platformi VBA (Visual Basic for Applications) za MS Office
YUCC je kreiran za MS Word i MS Excel verzija iz paketa MS Office (verzije 97, 2000, XP, 2003, 2010, 2016).

YUCC u MS Word-u
YUCC u MS Excel-u

Instaliranje YUCC-a

Preuzmite instalacione datoteke YUCCw.exe (za Word) ili YUCCe.exe (za Excel).

Ako Vam je program MS Word ili MS Excel trenutno otvoren - zatvorite ga, 
pa otvorite preuzetu datoteku: YUCCw.exe (za Word) ili YUCCe.exe (za Excel), 
potvrdite sa <Enter> ili kliknite mišem na komandno dugme Setup i sve je završeno.

Program za koji ste instalirali YUCC biće potom otvoren.

Update

U svako doba, UPDATE (instalaciju) YUCC-a možete preuzeti sa navedenih Internet lokacija i izvršiti UPDATE (instalaciju).

UPDATE (ili ponovna instalacija) ne utiče na registraciju, što znači da ćete sve parametre registracije zadržati i dalje.

Mogućnosti YUCC-a

Konverzija je bila samo početna ideja - mogućnosti YUCC su sada znatno veće.
Tekuća verzija za MS Word ima sledeće mogućnosti:
  * konverzija iz jednog u drugi kodni raspored preko Toolbar-a ili desnog klika mišem

      * 18 raspoloživih kodnih rasporeda, gde Vas uvek čeka onaj koji ste prethodno koristili,

* latinično -> ćirilična konverzija u oba smera i to u dve varijante:
    - za tekst u UNICODE formatu ili
    - za tekst u YUSCII formatu (gde se za ćirilična slova LJ, NJ i DŽ koriste Q, W i X) i

      * odabir opsega konverzije:
                - selektovani deo dokumenta,
                - ceo dokument;
               - SIGNIRANI delovi;

        - uključiti konverziju u Footnote (fusnotama)
        - uključiti konverziju u Shapes (grafičkim objektima);

  * osetljivost, prilikom pretraživanja za konverziju, na prethodno definisani jezik na delovima dokumenta (opciono);
  * usklađivanje jezika pri konverziji za rasporede koji to podržavaju (opciono)

Tasterske prečice za brži rad na konverziji:
  * Latinično<->Latinična konverzija Ctrl+Shift+F6
  * Ćirilično<->Latiničns konverzijs Ctrl+Shift+F7
  * ponavljanje poslednjeg definisanog smera konverzije nad selektovanim tekstom Ctrl+Shift+F8
  * definisanje jezika kojim je dati tekst unet:
            - Lat (srpski jezik latinicom) ili tasterskom dvostepenom prečicom       Ctrl+Shift+F10
            - Cyr (srpski jezik ćirilicom)        - / / -                                              Ctrl+Shift+ F11
            - En (engleski jezik US)             - / / -                                               Ctrl+Shift+F12   
što znatno ubrzava rad pri obradi teksta i definisanju tekućeg jezika u cilju provere njegove ispravnosti u pogledu pravopisa.
YUCC predstavlja dobro rešenje za sve korisnike koji imaju problema kod provere pravopisa u dokumentu koji sadrži delove na engleskom, latinične i ćirilične delove na srpskom, a dobra je prethodnica za Spelling na srpskom.

Dodatne palete u MS Word-u

su sastavni deo YUCC-a, ali za korišćenje ovih alata nije potrebna registracija YUCC-a

Editing Tools

Move Selection Left Premeštanje selekcije ulevo Ctrl+Alt+Left
Move Selection Right Premeštanje selekcije udesno Ctrl+Alt+Right
Move Selection Up Premeštanje selekcije nagore Ctrl+Alt+Up
Move Selection Down Premeštanje selekcije nadole Ctrl+Alt+Down
Move Cell Left Premeštanje ćelije ulevo
Move Cell Right Premeštanje ćelije udesno
Move Cell Up Premeštanje ćelije nadole
Move Cell Down Premeštanje ćelije nagore
Paste Unformated UnicodeText Lepljenje neformatizovanog teksta Ctrl+Alt+V
Set quotation Postavljanje navodnika oko selekcije Ctrl+"
Set brackets Postavljanje zagrada oko selekcije Ctrl+)
Set less/more Postavljanje veće/manje oko selekcije Ctrl+<

Formatting Tools

Format Paragraph Page Break Before Uk/Isključivanje preloma strane ispred pasusa
Keep Together Zadržati sve linije pasusa zajedno
Keep with Next Zadržati pasus u vezi sa sledećim pasusom
Paragraph Hyphenation On/Off Uključivanje/Isključivanje podele reči na slogove
Paragraph spacing before less Smanjenje praznog prostora ispred pasusa
Paragraph spacing before more Povećanje praznog prostora ispred pasusa
Format Font Character spacing less Smanjenje razmaka između slova
Format Font Character spacing more Povećanje razmaka između slova
Format Style Formatizovanje stila
Update Current Style Update stila prema formatu selektovanog pasusa Ctrl+Shift+U

Deinstaliranje YUCC-a

Isključivanje vidljivosti Toolbar-a YUCC u navedenim programima (Word & Excel) znači i deaktiviranje samog YUCC-a.
Brisanje fajlova YUCC.xla i YUCC.dot, gde god se oni nalazili, je potpuna deinstalacija YUCC-a.

Registracija

Registraciju programa YUCC za Word i Excel možete dobiti istog dana
a uplatu možete izvršiti koristeći brzi trsnsfer novca u Srbiji i BiH, o čemu ćete biti detaljno informisani kada uputite zahtev za registraciju.

Ukoliko korisnik pruži sugestiju u usavršavanju YUCC-a, dobija pravo na još jednu (FREE) registraciju za nekog od svojih kolega.

Firme (preduzeća, agencije,...) uplatu mogu da izvrše preko računa (Autorska Agencija Srbije) po ceni od 95 EUR sa uračunatim porezom, čime stiču pravo na registraciju YUCC-a na 10 radnih stanica (računari ne moraju biti u jednoj istom LAN-u).

Predugovor možete poručiti na Vaš FAX ili e-mail (predugovor-narudžbenica PDF od 23kB).

 

Prilikom prvog pokretanja, YUCC će Vam predložiti da pošaljete zahtev za registraciju:

YUCC kreira e-mail poruku sa Vašim ProductID brojem (jedinstvenim za Vaš računar), gde Vi još unosite Vaše ime i prezime, kontakt telefon i naziv firme:

Kada pošaljete ovu poruku mi ćemo Vam poslati uslove za registraciju u roku od 1-3 dana.

Tek posle toga možete da izvršite uplatu (na račun autora), a mi ćemo Vam poslati fajl za registraciju kao npr: YUCC[238423024].reg (isto to i u ZIP formatu)

Licenca je u obliku REG fajla sa definisanim ključevima za upis u Windows Registry, pa je dovoljno da ga otvorite i potvrdno odgovorite na sva postavljena pitanja.

Drugi način registracije, u slučaju da ne možete da koristite e-mail sa Vašeg računara, je:

1. da otvorite 'YUCC About'

 

2. preko tastera 'Enter Registration Code'
otvorite i popunite obrazac:

 

Naravno, da biste ovako registrovali YUCC - morate dobiti i uneti ova tri broja #1, #2 i #3.

Ista registracija YUCC-a važi (bez vremenskog ograničenja) za obe verzije: za Word i za Excel, i za sve verzije navedene operativne sisteme, pa ne morate slati zahtev iz oba programa ili operativna sistema

Registracija važi na istom računaru do zamene ili formatizovanja master hard diska.

U slučaju da ubrzo posle registracije, korisnik izvrši velike promene na operativnom sistemu ili formatizuje master hard disk, autor će odlučiti da li će se izaći u susret (korisnicima od poverenja).

Autor garantuje sigurnost u pogledu pravilnog i bezbednosti rada i nepovredivost operativnog sistema ili bilo kog programa - ovim programom.
Svima koji su, svojim primedbama i sugestijama u dosadašnjim verzijama YUCC-a, pomogli da on postane ovako popularan, autor se zahvaljuje.

Do sada

Bonus PLUS

.. je paket dodatnih alata (AddIns) koji je razvijen na zahtev mojih kolega programera, predavača i korisnika usluga, o kojima detaljnjije možete pročitati na: MS Office Tools

Samo registrovani korisnici YUCC-a mogu da koriste ove dodatke i to:

za MS Word:

za MS Excel:

YUCC TEST

Ako želite da se uverite da li će YUCC konvertovati Vaš dokument baš kako Vi želite:
- pošaljite nam DOC fajl u ZIP arhivi (manjoj od 100K) na >>> YUCC Test
- navedite kodnu stranu u kojoj želite Vaš dokument, 
- a mi ćemo izvršiti konverziju 10 njegovih strana i poslati Vam.

Primeri konvertovanog teksta u nekim rasporedima:

Unicode

LikeUnicode

YUSCII

TANJUG

PDF

Ćirilično

NEWS

 1. YUCC konvertor se pokazao kao jedan od najkorisnijih alata u projektu "konverzije Microsoft Office-a u ćirilicu", a sugestije su već ugrađene u YUCC verziju za MS Excel (što se vidi na slici desno).
  Opcijom Exclude Words omogućeno je isključivanje iz konverzije nekog skupa iskaza (jedna ili više reči smeštenih u redove fajla "C:\My Documents\yucc-words.txt"), a opcijom Only Words izvršite konverziju samo tih iskaza.
 1. Advance Replace je potpuno otvoren koncept konverzije (za sada u verziji za Excel), ali da vidimo šta to znači za Vas.
  Pretpostavimo da imate potrebu za translacijom (Find/Replace) slova (znakova, brojeva) ili celih reči, a da takav oblik translacije nije poznat drugima i nije omogućen programom YUCC.
  Vi treba da unesete dve kolone Vaše translacije u fajl 'c:\yucc-ar.xls' i prema toj definiciji završite konverziju.
  Najlepše je to što fajl ovih definicija možete sami da specificirate, odnosno imate više njih, a kroz YUCC zadate fajl i smer konverzije (A>B ili B>A). Primer jednog takvog fajla možete preuzeti sa lokacije: http://www.interbest.co.rs/yucc/yucc-ar.xls, a u njemu je definisana translacija malih u velika (A>B) i velikih u mala slova (B>A) uzimajući u obzir sva slova našeg latiničnog i ćiriličnog pisma.
  Na ovaj način YUCC je prerastao u alat upotrebljiv za prevod obimnih dokumenata iz jednog u drugi jezik, što se na našem softverskom tržištu neprestano traži.
 
 1. Advanced Tools - proširenje u verziji za Excel (koje će na sličan način biti implementirano i u verziji za MS Word) pruža na raspolaganje one operacije za koje korisnici MS Excel-a često imaju potrebe, a standardno nisu ponuđene u okviru MS Excel alata.
  Trenutno u ponudi:
  Text Tools:
   - konverzija u VELIKA/mala slova/Prva Velika
  List Tools:
   - sortiranje liste po kolonama/redovima
   - eliminacija ponovljenih vrednosti u listi
  Span:
  - spajanje sadržaja opsega ćelija u jedan text uz dovoljno opcija da to obavite na najbolji način

 

Očekujemo da nam korisnici u proširenju mogućnosti ovog alata pošalju sugestije i predloge.

 1. YUCC za MS Word ima mogućnost korisničkog definisanja tabele za translaciju (u XLS formatu),
  što daje neograničene mogućnosti za prevođenje tekstova u srodnim jezicima.
 1. DBTC (DataBase Text Converter) - je trenutno najmoćnija aplikacija za tekstualnu konverziju sadržaja MS Access baza podataka, a prema svim kodnim rasporedima kao i u YUCC. 

  DBTC je trenutno besplatan za sve korisnike YUCC-a, dok se za sve druge korisnike registracija ove aplikacije naplaćuje i uključuje mogućnost pristupa bazama na SQL Server platformama.

  Instalacionu verziju DBTC možete preuzeti sa adrese: Download, a u slučaju da koristite stariju verziju operativnog sistema, trebalo bi da preuzmete i instalirate dodatak VBRun60sp5.exe

FAQ - odgovori na najčešća pitanja >>>

Download: http://www.interbest.co.rs/downloads/yuccw.exe za MS Word (~158K)
http://www.interbest.co.rs/downloads/yucce.exe za MS Excel (
~137K)

YUCC :: UNIVERZALNI KONVERTOR TEKSTA ZA MS Word i MS Excel